× Send

Dla firm

W sytuacji, gdy rynek staje się coraz bardziej nieprzewidywalny, zadaniem firm jest udowodnienie swojej efektywności i konkurencyjności, a także zapewnienie sobie sukcesu korporacyjnego. Co jednak w przypadku krótkotrwałych braków kadrowych i zagrożenia przerostem zatrudnienia w późniejszym okresie w przypadku nowo zatrudnionych pracowników?

Właśnie w tym miejscu my Pasternak Personal przychodzimy z pomocą. Zapewniamy Państwu odpowiednich pracowników – w większej liczbie i na elastyczne okresy czasu.

Praca tymczasowa u profesjonalisty

Nasz szczególny sposób pracy wyróżnia nas od ponad 30 lat na rynku. Dzięki naszej wyjątkowej specjalizacji w rekrutacji polskich pracowników, udaje nam się zapewnić personel tam, gdzie inni zawodzą. Twoja korzyść: To właśnie wysoka motywacja naszych pracowników i ich niezawodność trwale inspirują naszych klientów.

Ponadto nasze struktury umożliwiają zapewnienie personelu w bardzo krótkim czasie na terenie całej Republiki Federalnej.

Nasze usługi w skrócie

Praca tymczasowa

W ramach pracy tymczasowej od ponad 30 lat pomagamy naszym klientom niezawodnym, wykwalifikowanym i wysoko zmotywowanym pracownikom specjalistycznym w przypadku braków kadrowych, szczytów obciążenia pracą lub innych potrzeb pracowniczych.

Gwarantujemy Państwu bezpieczeństwo

Zatrudniając pracowników w naszej firmie, zabezpieczamy klienta przed ryzykiem krótkotrwałego nadmiaru pracowników w związku ze zmniejszonym popytem i związanymi z tym niedogodnościami finansowymi. Koszty związane z chorobami i urlopami również należą do przeszłości, ponieważ płacą Państwo tylko za faktycznie przepracowane godziny.

Praca tymczasowa jako możliwość rekrutacji dla Twojej firmy

Praca tymczasowa jest również wykorzystywana przez naszych klientów jako „funkcja pomostowa”, pozwalająca na poznanie naszych pracowników i późniejsze przyjęcie ich na stałe. Pozwala to zaoszczędzić koszty rekrutacji i wprowadzenia do pracy, a oprócz kwalifikacji zawodowych można również sprawdzić dopasowanie do zespołu i firmy.

Praca nad projektem

W przypadku sezonowych szczytów wykorzystania mocy produkcyjnych lub z powodu jednorazowych zleceń istnieje możliwość skorzystania z naszej usługi w formie projektowej w krótkim czasie.

W ten sposób można z powodzeniem realizować zlecenia, które nie mogłyby być obsłużone przez stałych pracowników – bez ryzyka długotrwałych i kosztownych procesów rekrutacyjnych, a także późniejszej nieefektywności wykorzystania personelu.

Bezpośrednie lokowanie

Skorzystaj z naszego doświadczenia w rekrutacji i selekcji personelu i w ten sposób stwórz dla siebie zasoby, które możesz skoncentrować na swojej podstawowej działalności!

Informujesz nas o swoim zapotrzebowaniu na pracowników, łącznie z treścią pracy. Od tego momentu przejmujemy proces w tle i przedstawiamy Ci odpowiednich kandydatów.

Kompletny serwis od A do Z

Tworzymy profile wymagań, przejmujemy zarówno ogłoszenia, jak i bezpośrednie podejście do kandydatów, przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne i wyjaśniamy wszystkie warunki. Ty możesz skoncentrować się na swojej podstawowej działalności i musisz jedynie podpisać umowę.

Możesz liczyć na nasze wsparcie

Od pierwszego spotkania opiekują się Państwem wyłącznie kompetentni i doświadczeni account managerowie. Dyspozytorzy ze znajomością branży odwiedzają Państwa miejsca pracy i w ścisłej współpracy z Państwem opracowują profile wymagań dla poszczególnych stanowisk.

W rekrutacji pracowników wspierają nas nasze lokalne biura personalne w Polsce. Od samego początku szczególną uwagę zwracamy na przemyślane zarządzanie integracją i późniejsze wsparcie pracowników.

Wsparcie na miejscu przez dwujęzyczny personel, odpowiednie procedury administracyjne i formalności rejestracyjne, jak również organizacja dogodnie położonego zakwaterowania i transportu do miejsca pracy są oczywiście częścią naszych usług.

Szukasz wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników i jesteś zainteresowany tym, co mamy do zaoferowania? Skontaktuj się z nami